İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası İlişkiler - Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde açık bulunan “Doçentlik” kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

(İlan Başvuru Tarihleri: 04 Ekim – 25 Ekim 2013 / Saat:17:00)

Adaylarda Aranan Özellikler:
Adayların uluslararası ilişkiler teorileri, Türkiye – AB ilişkileri, Avrupa entegrasyonu ile AB dış politikası konularında araştırma birikimine ve AB dış politikası, AB kurumsal yapısı, AB politikaları, AB – Türkiye ilişkileri ile uluslararası örgütler konularında ders tecrübesine sahip olması beklenmektedir.

Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doçentlik belgelerini (yurt dışından alınmış diplomalarının YÖK denklikleri) ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan dosyalarını, 4 (dört) set halinde, başvuru dilekçelerine ekli olarak, süresi içinde, Rektörlüğe teslim edeceklerdir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13 Eyüp – İSTANBUL

Tel: 0 (212) 311 71 39 –  0 (212) 311 76 92