İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme - Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde açık bulunan “Doçentlik” kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

(İlan Başvuru Tarihleri: 04 Ekim – 25 Ekim 2013 / Saat:17:00)

Adaylarda Aranan Özellikler:
Adayların akademik çalısmalarını bankacılık ve sermaye piyasaları; özellikle bankaların teknik etkinlikleri ve bankacılıkta risk analizi, fon yönetimi ve yatırım fonlarının performansı gibi konularda  yoğunlaştırmış olmaları ve kurumsal finans, türev ürünler, proje finansmanı, finansta ileri matematiksel modeller, bankacılık ve ürünleri konularında , ders verme tecrübesine sahip olmaları beklenmektedir.

Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doçentlik belgelerini (yurt dışından alınmış diplomalarının YÖK denklikleri) ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan dosyalarını, 4 (dört) set halinde, başvuru dilekçelerine ekli olarak, süresi içinde, Rektörlüğe teslim edeceklerdir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp – İSTANBUL

Tel: 0 (212) 311 71 39 –  0 (212) 311 76 92