Mühendislik Fakültesi / Genetik ve Biyomühendislik - Profesör

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi'nde Genetik ve Biyomühendislik Bölümü’nde açık bulunan Profesörlük kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde  öğretim üyesi alınacaktır. 

Son başvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

İlan Tarihi :  21 Ekim 2013 – 04 Kasım 2013

Adaylarda Aranan Özellikler:
Adayların biyofotonik sistemler, biyomedikal cihazlar, biyomedikal sinyal işleme ve işlevsel nörogörüntüleme alanlarında öğretim üyesi olarak görev ve araştırmalar yapmış olması gerekmektedir.

Profesörlüğe başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi “Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu”nu özgeçmişlerini, Doçentlik Başarı Belgesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını altı (6) set olarak başvuru dilekçelerine ekli olarak başvuru süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL