İletişim Fakültesi / Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi - Araştırma Görevlisi Bilim Sınavı Sonuçları

güncelleme: yayınlama:

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BİLİM SINAVI SONUÇLARI
(11 Ekim tarihinde yapılan sınav)

İlan Numarası: 10693

Yapılan bilim sınavı sonucunda, Rasim Erdem Avşar Araştırma Görevlisi olarak atanmaya hak kazanmıştır.