İletişim Fakültesi / Televizyon Haberciliği ve Programcılığı - Öğretim Görevlisi Bilim Sınavı Sonucu

güncelleme: yayınlama:

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BİLİM SINAVI SONUCU
(30 Ekim 2013 tarihinde yapılan sınav)

İlan Numarası: 10933

Yapılan bilim sınavı sonucunda, Cem Hakverdi Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanmıştır.