Mühendislik Fakültesi / Elektrik Elektronik Mühendisliği - Araştırma Görevlisi Bilim Sınavı Sonucu

güncelleme: yayınlama:

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BİLİM SINAVI SONUCU
(14 Kasım 2013 tarihinde yapılan sınav)

İlan Numarası: 11522

Yapılan bilim sınavı sonucunda, kadroya atanacak uygun aday bulunamamıştır.