Jean Monnet Öğrenci Çalıştayı - Sunum Çağrısı

güncelleme: yayınlama:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Siyasi ve İdari Çalışmaları Jean Monnet Kürsüsü, 10 Şubat 2014 tarihinde bir gün sürecek Jean Monnet Öğrenci Çalıştayı düzenleyecektir. Bu çalıştay kapsamında Avrupa Çalışmaları, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Antropoloji ve Sosyoloji programlarındaki  4. sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, AB-Türkiye ilişkileri, AB yönetişimi, AB dış politikası ve Avrupalılaşma konularında çalışmalarını sunmaları beklenmektedir. Seçilen sunumlar Jean Monnet Kürsüsü’nün ve BİLGİ AB Enstitüsü’nün web sitesinde yayınlanacak ve derleme bir kitapta yayınlanmak üzere değerlendirilecektir. Çalışma özetlerinin, bir sayfayı aşmayacak şekilde, 24 Ocak 2014 tarihine kadar, Asli Aydın’a e-mail yoluyla (asli.aydin@bilgi.edu.tr) gönderilmesi gerekmektedir. 

Çalışma özetleri için son bildirim tarihi: 24 Ocak 2014, Cuma
Çalışmaların seçim tarihi: 31 Ocak 2014, Cuma

Çalıştay: 10 Şubat 2014, Pazartesi
Yer: Dolapdere Kampüsü