İletişim Fakültesi / Televizyon Haberciliği ve Programcılığı - Araştırma Görevlisi

güncelleme: yayınlama:

İLETİŞİM FAKÜLTESİ TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İLANIMIZIN BİLİM SINAVI HAKKINDA DUYURUDUR 

(İlan Numarası: 13796)

Ön değerlendirmeden geçen her iki aday da 20 Aralık 2013 tarihinde yapılması planlanan sınava katılmadıklarından dolayı sınav gerçekleştirilememiş ve uygun aday bulunamamıştır.