Meslek Yüksekokulu / Perfüzyon Teknikleri - Profesör, Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Perfüzyon Teknikleri Programı’nda açık bulunan bir (1) Profesörlük ve iki (2) Yardımcı Doçentlik kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 10 Ocak 2014 -24 Ocak 2014 (Saat: 17.00)

İLAN-1: PROF. DR.
Bir (1) Profesörlük kadrosu için adaylarda aranan özellikler: 

• Adayların, kardiyovasküler cerrahi konularında akademik çalışma yapmış olması

Profesörlüğe başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını altı (6) takım  olarak başvuru dilekçelerine ekli olarak başvuru süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

 ********************************

İLAN-2: YRD. DOÇ. DR.
Bir (1) Yardımcı Doçentlik kadrosu için adaylarda aranan özellikler: 

• Adayların, kardiyovasküler cerrahi uzmanı olması tercih nedenidir. 

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

 ********************************

İLAN-3: YRD. DOÇ. DR.
Bir (1) Yardımcı Doçentlik kadrosu için adaylarda aranan özellikler: 

• Adayların, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı olması tercih nedenidir. 

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydan gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Rektörlük: 0212 311 71 39 – 0212 311 76 92