Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı’nda açık bulunan iki (2) Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüte öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru tarihleri :10 Ocak 2014-24 Ocak 2014 (Saat:17.00)

İLAN-1: YRD. DOÇ. DR.
Bir (1) Yardımcı Doçentlik kadrosu için adaylarda aranan özellikler: 

• Adayların, klinik biyokimya uzmanı olması tercih nedenidir. 

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

**********************************

İLAN-2: YRD. DOÇ. DR.
Bir (1) Yardımcı Doçentlik kadrosu için adaylarda aranan özellikler: 

• Adayların, farmakoloji uzmanı olması tercih nedenidir. 

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydan gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No: 2/13
Eyüp-İSTANBUL

Rektörlük: 0212 311 71 39 – 0212 311 76 92