Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Hemşirelik Bölümü - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN,

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nde açık bulunan Yardımcı Doçent kadrosunda 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

 İlan Başvuru Tarihleri: 13 Ocak 2014-27 Ocak 2014 (Saat:17.00)

Adaylarda aranan özellikler:

Hemşirelik alanında (alan kodu:1032/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği) Doktora derecesini almış olmak

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarının 4 (dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.

 Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Dolapdere Kampüsü 
Hacıahmet Mahallesi
Pir Hüsamettin Sokak No:20
34440 Beyoğlu-İstanbul