Türkiye'de Televizyonculuk ve Kürtler

güncelleme: yayınlama:

BİLGİ Kürdoloji Araştırma Raporu Sunumu ve Panel

Tarih: 17 Mart 2015, Salı
Saat: 14.00-17.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, Etkinlik Çadırı

Bu sunum, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kürdoloji Çalışma Birimi tarafından düzenlenmektedir. 


PROGRAM:

Açılış Konuşması - Prof. Dr. Remzi Sanver (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Rektör)

"Türkiye Kürtlerinde Şeş TV Algısı" - Doç. Dr. Esra Arsan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programı, Öğretim Üyesi)

Araştırma Raporunun Değerlendirilmesi - Doç. Dr. Bülent Bilmez (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Tarih Bölümü, Öğretim Üyesi)

"AB Üyeliği Sürecinde Türkiye'de Anadilde Yayıncılık" -  Prof. Dr. Ayhan Kaya (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Öğretim Üyesi)

"Kürtler, Popüler Kültür ve Televizyon" - Yrd. Doç. Dr. Engin Sustam (İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Öğretim Üyesi)

"Anaakım Medya ve İMC TV Yayıncılığı" - Banu Güven (Gazeteci, IMC TV Haber Spikeri)