BİLGİ ALTO Tez Sunumları-11: "Aleviliği ve Alevileri Din Eksenli Tartışmak”

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 16 Mart 2015, Pazartesi
Saat: 18:00-20.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-203

Konuşmacı: Markus Dressler (Göttingen Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü)

BİLGİALTO Tez Sunumları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Alevi Toplulukları Çalışma Birimi (ALTO) tarafından düzenlenmektedir.

https://twitter.com/BilgiAlto
https://www.facebook.com/pages/Bilgi-Alto/383441148473689

Alevi Toplulukları Çalışma Birimi (ALTO) – Tez Sunumları 
2013-14 akademik yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde kurulmuş Kürdoloji Çalışma Birimi’ne, 2014-15 akademik yılında yeni bir birim eklendi: Alevi Toplulukları Çalışma Birimi (ALTO) 

Türkiyeli Alevi, Bektaşi, Kızılbaş, Tahtacı, Sıraç, Nusayri, Çepni, Bedreddini, vb. topluluklarının ve onların Ehl-i Hak, Kakai, Şebek vb. Balkanlar ve Ortadoğu’daki uzantılarının kültürü, tarihi, ritüeli, günlük yaşamı, basın-yayını, sözlü geleneği, inanç sistemi, müziği, siyasi ve soysal yaşamı üzerine akademik çalışmalar yapacak olan ALTO, tüm çalışmalarını, farklı Türkiyeli gruplar hakkında çalışmalar yürüten akademisyenlerle diyalog içinde ve mümkün olduğunca karşılaştırmalı bir perspektifle yürütecektir. 

Bu yıl konferanslar, atölyeler ve araştırma projeleriyle çalışmalarına başlayacak olan ALTO’nun ilk faaliyeti, Alevi Toplulukları üzerine yapılmış Yüksek Lisans ve Doktora tezleri sunumu olacaktır. Tez sunumlarında, tamamlanmış veya yazılmakta olan tezlerin (içerik, yöntem, amaç ve kaynaklar bağlamında) özetinin sunulması ve tartışılmasının yanı sıra, özellikle tezin hazırlık, yazma ve sunma sürecinin -kişisel deneyimlerin aktarımı yoluyla- paylaşılması amaçlanmaktaktır. Böylece Alevi Toplulukları hakkında Türkiye’de akademik çalışma yapmanın olanakları ve olanaksızlıkları tüm yönleriyle tartışılacaktır. Akademyanın bugüne kadar periferiye (ve hatta mümkünse dışarıya) ittiği bir alanda çalışma sürecinde yaşanmış olan, kaynaklara erişimden, entelektürel-akademik diyalog olanak(sız)lıklarına; kurumsal, siyasi ve/ya kültürel (dez)avantajlardan yapılan çalışmanın sonuçlarının paylaşımına kadar geniş yelpazede tecrübeler sohbet ortamında paylaşılacaktır. Bir yandan bu konuda çalışmış akademisyenler arasında deneyim paylaşımı için olanak sunulurken, diğer yandan genç akademisyen adaylar için de yol gösterici nitelikte samimi bir alıveriş ortamının ve işbirliği olanaklarının yaratılması amaçlanacaktır.