İletişim Fakültesi / Sinema ve Televizyon - Öğretim Görevlisi Bilim Sınavı Sonucu

güncelleme: yayınlama:

İLETİŞİM FAKÜLTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BİLİM SINAVI SONUCU
(05 Mart 2014 tarihinde yapılan sınav)

İlan Numarası: 18312

Yapılan bilim sınavı sonucunda, Eda Selma Sancakdar Onikinci Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanmıştır.