ALES (2014 Bahar Dönemi)

güncelleme: yayınlama:

2014-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2014-ALES) İlkbahar Dönemi 

2014-ALES İlkbahar Dönemi Sınavı 11 Mayıs 2014 tarihinde yapılacaktır. 2014-ALES İlkbahar Dönemi’ne başvuru süresi 10-19 Mart 2014 tarihleri arasındadır.  Sınava başvurmak isteyen adaylar, 2014-ALES İlkbahar Dönemi Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru tarihleri içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı yapılmayacaktır. Kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. 

Başvurular Lisansüstü Öğrenci İşleri (santralistanbul Kampüsü-L1) tarafından hafta içi 10:00-18:00, Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında alınacaktır.

Başvuru merkezine gidildiğinde;
• Aday Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş olması,  
• Sınav ücretinin bankaya yatırılmış olması gerekir.

Sınav ücretinin yatırılacağı bankalar:
T.C. Ziraat Bankası tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı 
T. Halk Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı 
Akbank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuran adaylar hariç) 
Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuran adaylar hariç) 
Türk Ekonomi Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı 
Denizbank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı(KKTC’den başvuran adaylar hariç) 
Tüm PTT İş Yerleri (KKTC’den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa) 

*Sınav ücreti ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. 

Ayrıca adaylar, 
• Nüfus cüzdanı veya pasaportlarını (Nüfus Cüzdanında güncel bir fotoğraf ve T.C. kimlik numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.) yanlarında bulundurmalıdırlar.

ÖSYM BAŞKANLIĞI DUYURUSU

2014-ALES İlkbahar Dönemi Sınavı, 11 Mayıs 2014 tarihinde yapılacaktır. Sınava başvurular, 10-19 Mart 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, ÖSYM tarafından yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek zorunludur. Türkiye'de bir lisansüstü eğitimi programında öğrenim görmek isteyenler de ALES'e girmek zorundadırlar. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinden, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlardaki doktora programlarına başvurularda Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı getirilebilir. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla veya kamu kurum ve kuruluşlar adına lisansüstü öğrenimi görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacaktır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkânlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen yükseköğretim kurumlarındaki öğretmenlik sertifika programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde de ALES sonuçları kullanılacaktır. Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler. ALES'e yabancı uyruklular da girebilecektir. Sınava başvurmak isteyen adaylar, 2014-ALES İlkbahar Dönemi Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru tarihleri içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı yapılmayacaktır. Kılavuzda; başvuru, sınav, değerlendirme ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.