SEÇBİR Konuşmaları-44: Çokkültürcülük Bağlamında Azınlık Okullarında Tarih Dersleri

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 1 Nisan 2015, Çarşamba
Saat: 17.00-18.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-302

Konuşmacı: Fatih Yazıcı (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Çokkültürlülük, aynı toplum içerisindeki kültürel farklılıkları ifade etmede kullanılan sosyolojik bir kavramdır. Siyaset felsefesi tartışmaları içerisinde kendine yer bulan çokkültürcülük ise, farklı kültürlerin toplumsal ve siyasal açıdan dezavantajlı konumlarını ortadan kaldırarak kültürler arasındaki hiyerarşiyi önlemeyi amaçlayan; böylece farklı kültürlerin yatay bir zeminde, birbirleriyle iletişime ve etkileşime geçebilmelerini sağlayacak koşulları arayan bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Çokkültürlü bir toplumun varlığını sürdürebilmesi, çokkültürlü politik düzenlemelere ve dahası kültürel farklılıklar arasındaki önyargıların ortadan kalkmasına bağlıdır. Tarih ve onun yaygınlaştırma/meşrulaştırma aracı olan Tarih dersleri, bu önyargılara kaynaklık edebildiği gibi, onların ortadan kalkmasında önemli bir araç olabilmektedir. Bu sunumda, azınlık okullarında eğitim gören öğrenciler ve bu öğrencilerin Tarih öğretmenleriyle yapılan görüşmelerde dile getirilen, Türkiye’de Tarih derslerinin çokkültürlü yapıyı yansıtmadaki eksikliğine değinilecek ve çokkültürcülüğe ilişkin kuramsal tartışmalar etrafında, bu duruma yönelik çözüm önerileri sunulacaktır.

Fatih Yazıcı:
Fatih Yazıcı, lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi’nde, yüksek lisans eğitimini Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. Çokkültürlü toplumlarda tarih öğretimi, Türkiye’de insan hakları konularında çalışmaları ve “Azınlık Okullarında Tarih Eğitimi ve Çokkültürlülük” isimli bir kitabı bulunan Yazıcı, halen Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

SEÇBİR Konuşmaları dizisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR) tarafından düzenlenmektedir.

http://www.secbir.org/