İletişim Fakültesi / Görsel İletişim Tasarımı - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemiz İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programı  için açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim elemanı alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 28.03.2014 – 11.04.2014 (Saat: 17:00)

Adaylarda aranan özellikler:
-    İletişim, Tasarım veya Mimarlık alanlarında doktora yapmış olmak
-    Doktora tezini, İletişim Tasarımı, Kullanıcı-Deneyimi ve Etkileşim Tasarımı konularından birinde veya birden fazlasında yazmış olmak
 Tercihen;
-    Programlama/Kodlama beceri ve çalışmaları olan
-    Tasarımcı/yaratıcı yönü kuvvetli
-    Motivasyonu ve iletişim becerileri yüksek
-    Bölümün, Eğitim, AR-GE ve Karma projelerinde aktif olarak rol almaya hevesli

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı
santralistanbul Kampüsü
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Caddesi
No:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Fakülte Dekanlığı: 0212 311 75 51 / 0212 311 77 10