Hukuk Fakültesi / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - Profesör

güncelleme: yayınlama:

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Lisans Programı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında açık bulunan bir (1) Profesörlük kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 10 Nisan 2014 – 25 Nisan 2014

Adaylarda aranan özellikler:
• Uzmanlığının İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında olması

Profesörlüğe başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını altı (6) takım olarak başvuru dilekçelerine ekli olarak başvuru süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İstanbul

Rektörlük: 0212 311 71 39 – 0212 311 76 92