Türkiye’deki Suriyeliler

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 16 Nisan 2015
Saat: 17.00-19.00
Yer: santralistanbul Kampüsü, ÇSM 403

İstanbul Bilgi Üniversitesi Küresel Sorunlar Platformu ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Türkiye’deki Suriyeliler” panelinde Türkiye’nin en önemli konularından birini masaya yatırılacak.

Sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki saha çalışmalarının, yaklaşımlarının ve gereksinimlerinin yakından inceleneceği toplantıda, çalışmaların zayıf ve güçlü yanları, sürdürülebilirliği, devletin bu konudaki rolü ve sivil toplum kuruluşlarının bundan sonra yapabilecekleri çalışmalar ele alıp tartışılacaktır.

Moderatör: 
Pınar Uyan Semerci (İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Katılımcılar:
Şenay Özden (Hamiş Suriye Kültür Evi)
Sema Genel Karaosmanoğlu (Hayata Destek Derneği)
Alp Biricik (İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı)

İletişim: info@kureselsorunlarplatformu.org / rc.mig@bilgi.edu.tr / 0212 311 72 48

Kayıt için: http://pgchallenges.org/genel/turkiyedeki-suriyeliler/