2014-2015 Bahar Dönemi Değişim Programları İkinci Başvuru Dönemi

güncelleme: yayınlama:

2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi (2015) Değişim Programları
İkinci Başvuru Dönemi

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri 2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi Erasmus ve İkili Değişim Programları’ndan faydalanmak üzere, başvurularını Uluslararası Merkez’in web sayfasında duyurulduğu şekilde ve koşullarda 12 Mayıs-16 Haziran 2014 tarihleri arasında yapabileceklerdir. 

İkinci başvuruda başvuru yapacak öğrencilerin, sadece 2015 Bahar Dönemi için yerleştirilebileceklerini hatırlatmak isteriz. 

Başvuru çağrısı yalnızca İkili Değişim, Erasmus Öğrenim Hareketliliği ve Erasmus Staj Hareketliliği programlarını kapsamaktadır. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin 23-25 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan İngilizce Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na girmeleri zorunludur. Sınav giriş yeri ve saatleri başvuru sahiplerine bildirilecektir. 

Erasmus Staj Hareketliliği’ne başvuracak olan ve stajını bu yaz gerçekleştirecek olan öğrencilerimizden, şu anda Erasmus ve/veya İkili Değişim ve/veya Güney Kore Yaz Okulu kapsamında yurt dışında bulunan öğrencilerimizin ve 2014-2015 Akademik yılı Erasmus Değişimi ile bir partner üniversiteye yerleştirilmiş olan öğrencilerimizin tekrar İngilizce Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na girmelerine gerek yoktur. 

2014-2015 Akademik Yılı Değişim Programları için ilk çağrıda başvurarak İngilizce Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na girip başarısız olan veya sınava girmeyip mazeretini belirten öğrencilerimizden mazereti kabul edilenlerin tekrar başvurmasına gerek yoktur. Bu öğrencilerimiz, 13 Haziran 2014 tarihine kadar, ikinci sınava girme taleplerini belirttikleri imzalı bir dilekçeyi ofisimize teslim etmelidirler. 

ÖNEMLİ NOT: Partner üniversitelerin aday bildirim son tarihleri; partner üniversitelere başvuru son tarihleri; üniversitemizin akademik takvimi; Kasım 2013 tarihinde duyurusu yapılan İngilizce Dil Sınavı tarihi gibi pek çok etken göz önünde bulundurularak, ikinci başvuru dönemi son müracaat tarihinin belirlenmesinde 2013-2014 Akademik Yılı Bütünleme Sınavları’nın son günü değil, Final Sınavları’nın açıklandığı takvim baz alınmıştır. Bu sebeple, Bütünleme Sınavları sonucunda not ortalamasını yükselterek, Erasmus programlarına başvuru için ilk kriter olan 2,20 CGPA’e ulaşmayı hedefleyen öğrencilerimiz, bu başvuru döneminde başvuramayacaklardır. Bunun dışında, başvuru yapan tüm öğrencilerimizin başvuruları Ön Koşullu olarak kabul edilecek olup, Bütünleme Sınavları sonrasında başvuru sahipleri yeniden “öğrenci profili”ini merkezimize teslim edecektir. Bütünleme Sınavları sonrası CGPA’yi 2,20’nin altında kalan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak ve İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı’ndan başarılı olsalar dahi, yeterli CGPA sağlayamadıkları için başvuruları otomatik olarak iptal edilecektir. 

İngilizce Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı’na girmek tüm başvuru sahipleri için zorunludur ve sınava girmeyenlerin mazeretlerinin, mücbir sebepler dahil, kabul edilmeyeceği ihtaren bildirilir. 

ONLINE başvuru sayfasında bulunan “Başvuru Rehberi ile Partner Üniversite Seçim Rehberi” ve Uluslararası Merkez web sayfalarında bulunan “Başvuru Sayfasını” okumak ve bilgi edinmek öğrencinin sorumluluğundadır. Bu rehberlerde paylaşılan bilgilere rağmen eksik, yanlış ve/veya başvuru tarihi dikkate alınmadan başvuru yapan öğrencilerin başvuruları, otomatik olarak iptal edilecektir.

Bazı partner üniversitelerimizin kotaları, ilk başvurular sonucu kısmen veya tamamen dolmuştur. Dolayısıyla, ikinci başvuru döneminde başvuracak olan öğrenciler, tercih etmiş olsalar dahi bu üniversitelere yerleştirilemeyecektir. Kotaları açık ve yeterli olan üniversiteler listesine, 12 Mayıs tarihinden itibaren başvuru sayfasından ulaşılabilir. 

http://international.bilgi.edu.tr/tr/international-center/outgoing/erasmus/basvuru/