BİLGİ HUKUK Dünya Ticaret Örgütü Kürsü Programı’nda

güncelleme: yayınlama:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç Dr. Pınar Artıran, Dünya Ticaret Örgütü Kürsü Programı’na kabul edilen dünyadaki 21 akademisyenden biri oldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dünya Ticaret Örgütü  (DTÖ / World Trade Organization) Kürsü Programı’na seçildi. BİLGİ Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Pınar Artıran’ın Türkiye’yi temsil edeceği program, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki uluslararası ticaretle ilgili akademik çalışmaları desteklemeyi hedefliyor. Dünya Ticaret Örgütü tarafından “DTÖ Kürsüsü” unvanı verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi projesi, Hukuk Fakültesi bünyesinde kurulacak olan “Uluslararası Ticaret Hukuku ve Tahkim Araştırma ve Uygulama Merkezi” tarafından 2014-2018 dönemi içerisinde hayata geçirilecek.

2009 yılında 14 üye ile başlayan ve bu yıl ikinci evresine geçen DTÖ Kürsüsü Programı’na dünya çapında yalnızca yedi kurum seçildi. Detaylı bir eleme süreci sonucu başarıya ulaşan BİLGİ Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Pınar Artıran şunları söyledi: “DTÖ Kürsüsü unvanı ile ödüllendirilmemiz, BİLGİ’nin uluslararası başarılarının ve uluslararası ticaret konularındaki yetkinliğinin bir göstergesidir. Çalışmalarımızla, uluslararası ticaret hukuku, tahkim ve DTÖ ile ilişkili konularda ülke genelinde etkili bir dış ticaret politikası oluşturulmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda uluslararası ticaret alanında faaliyet gösteren diğer akademileri ve araştırma kurumlarını, ticaret odalarını, danışmanlık firmalarını sürece dahil edeceğiz. DTÖ Kürsüsü unvanı yalnızca BİLGİ için değil, bölgesinde lider rol üstlenen Türkiye açısından da çok önemli ve değerlidir.”

Türkiye’nin öncü konumunu güçlendirecek 

DTÖ Kürsü programına seçilen İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde “Uluslararası Ticaret ve Tahkim Araştırma Merkezi” kurulacak. Proje 2014-2018 dönemi içerisinde hayata geçirilecek. Proje kapsamında üniversite içi ve dışında akademik eğitimler düzenlenecek, araştırmalar yapılacak. İkinci evre için seçilen diğer altı üniversite ve araştırma kurumuyla da ikili değişim anlaşmaları yapılarak, uluslararası bilgi alışverişi teşvik edilecek. Proje, Türkiye’nin bulunduğu coğrafi bölgedeki öncü konumunu güçlendirmesine katkıda bulunacak.