İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları'nın Ödül Alan Kitapları

güncelleme: yayınlama:

Türkiye Bilimler Akademisi’nin her yıl farklı bilim dallarında verdiği ödüllerde, Prof. Dr. Sabri Sayarı ve Yrd. Doç. Dr. Hasret Dikici Bilgin’in derlediği, karşılaştırmalı siyaset alanında çalışan siyaset bilimciler ile iç ve dış siyaset arasındaki etkileşimi ele alan uluslararası ilişkiler uzmanları tarafından kullanılan anahtar kavramlar ve yaklaşımlarla ilgili geniş bilgiler sağlayan Karşılaştırmalı Siyaset: Temel Konular ve Yaklaşımlar adlı eseri 2014 yılı Sosyal Bilimler dalında "En İyi Ders Kitabı Ödülü"nü almıştır.

Doç. Dr Hakan Ergül’ün derlediği, iletişim araştırmaları ile etnografik yöntemin kesişme alanını konu edinen, bu alanda literatürün, araştırmacının, sahanın ve nihayet dönüp kendi saha deneyimine bakan Sahanın Sesleri: İletişim Araştırmalarında Etnografik Yöntem ise 2013 yılı Sosyal Bilimler dalında "En İyi Ders Kitabı Mansiyon Ödülü"ne layık görülmüştür.