Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Bankacılık ve Finans - Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN  

Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Bölümü’nde açık bulunan Doçent kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde (1)bir öğretim üyesi alınacaktır. 

İlan Tarihi:  02 Temmuz – 16 Temmuz 2014 (Saat: 17.00)

 Adaylarda Aranan Özellikler: 
Finans alanında doçentlik derecesine sahip olmaları ve öğretim üyesi olarak çalışmış olmaları gereklidir.
Adayların Matematiksel Finans alanında, Türev Ürünler, Numerik Yöntemler ve Risk Yönetimi konularında çalışmış olması tercih nedenidir.

Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi “Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu”nu özgeçmişlerini, Doçentlik Başarı Belgesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını dört (4) takım olarak başvuru dilekçelerine ekli olarak başvuru süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL
Rektörlük: 0212 311 71 39 – 0212 311 76 92