Hukuk Fakültesi / Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’nde Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku anabilim dalında açık bulunan 1 (bir) Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak ve aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde daimi statüde atama yapılacaktır. 

İlan Başvuru Tarihi: 02 Temmuz 2014 – 15 Eylül 2014 (Saat: 17.00)

Adaylarda aranan özellikler:
Adayların Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında doktora yaptığını gösterir doktora belgesini almış olması gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL
Rektörlük: 0212 311 71 39 – 0212 311 76 92