İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme - Yardımcı Doçent (3)

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme  Bölümü’nde açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde 1 (bir) öğretim üyesi alınacaktır. 

İlan Tarihi :  02 Temmuz 2014 -  16 Temmuz 2014 (Saat: 17.00)       

Adaylarda aranan özellikler: 

Adayların, finans alanında doktora derecesine sahip olması ve öğretim üyesi olarak görev ve araştırmalar yapmış olması gereklidir. Adayların akademik çalışmalarını kurumsal finans alanında yoğunlaştırmış olmaları beklenmektedir.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurt dışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.  

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL
Rektörlük: 0212 311 71 39 – 0212 311 76 92