Fen-Edebiyat Fakültesi / Psikoloji - Yardımcı Doçent (2)

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 02 Temmuz 2014 – 16 Temmuz 2014 (Saat:17:00)

Adaylarda aranan özellikler: 

Klinik Psikoloji alanında doktora derecesine sahip olmak Çocuk/Ergen Psikoterapisi konusunda en az beş yıllık uygulama deneyimine sahip olmak Psikoterapi, Psikanaliz, Psikoterapi Süreç Araştırmaları, Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri, Klinik Süpervizyon konularında lisans ve yüksek lisans dersleri verebilme ilgi ve yeterliliğine sahip olmak

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.  

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL
Rektörlük: 0212 311 71 39 – 0212 311 76 92