Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi'nde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde açık bulunan 2 (iki) Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde,  Eylül 2014 tarihi itibari ile göreve başlamak üzere  öğretim üyeleri alınacaktır. 

İlan Tarihi : 02 Temmuz – 08 Ağustos 2014 (Saat: 17.00)                                  

Adaylarda aranan özellikler:
Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora derecesine sahip olmak, makine öğrenmesi, bilgisayarlı görme, hesaplamalı biyoloji, biyoinformatik veya doğal dil işleme alanlarında çalışmalar yapmış/yapıyor olması tercih edilmektedir.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurt dışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.  

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL
Rektörlük: 0212 311 71 39 – 0212 311 76 92