1. Ulusal Şiddet ve Travmayı Önleyici Çalışmalar Kongresi

güncelleme: yayınlama:

BU SAVAŞI DURDURALIM!

Savaşın olmadığı zamanlar dünyanın barış içinde yaşadığını düşünüyorsak yanılıyoruz! 
Adı konmamış bir savaş var: Çocuk ihmali ve istismarı

Tarih: 5 Mart 2016, Cumartesi
Yer: santralistanbul Kampüsü

Bu kongre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı koordinatörlüğünde Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) ile sürdürülen Travma Çalışmaları Sertifika Programı kapsamında; World Human Relief ile BİLGİ AçıkKapı ortaklığında düzenlenmektedir.

Kongre gelirinin kullanım alanları:

Sokak çocuklarının rehabilitasyonu Ardahanlı yoksul çocukların eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi Suriyeli mülteci ve Afrikalı çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi

siddetvetravmayionleyicicalismalar.com

worldhumanrelief.org

bilgiacikkapi.com