Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık - Profesör

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

 Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde açık bulunan 1 (bir) Profesörlük kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır. 

İlan Tarihi :  02 Temmuz – 18 Ağustos 2014 (Saat: 17.00)

Adaylarda Aranan Özellikler:
Başvuracak adayların doktorasını veya doçentlik derecesini İç Mimarlık Anabilim dalında almış olması gerekmektedir.

Profesörlüğe başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi “Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu”nu özgeçmişlerini, Doçentlik Başarı Belgesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını 6 (altı) set olarak başvuru dilekçelerine ekli olarak başvuru süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir. 

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL
Rektörlük: 0212 311 71 39 – 0212 311 76 92