BİLGİ Psikoloji Programı’na TPD akreditasyonu

güncelleme: yayınlama:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Lisans Programı, Türk Psikologlar Derneği (TPD) tarafından 12 Şubat 2022 tarihine kadar akredite edildi. TPD, bugüne kadar Türkiye ve KKTC’deki 77 Psikoloji Lisans Programı içinden sadece 12 programa akreditasyon vermiştir.

Bu akreditasyon süreci; her dersteki öğrenci sayısı, başarı bilgisi, yurt dışı değişimi, staj ve diğer öğrenci destek programları, kütüphane-laboratuvar donanımları gibi ayrıntılı verileri içeren raporların geçmiş dört yıla yönelik hazırlanması, akreditasyon için saha araştırma ve incelemesi yapılması gibi boyutları kapsayan zorlu süreçtir.

BİLGİ Psikoloji Bölümü akademisyenlerini ve tüm ekibi kutlarız.

Görseller