Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Sağlık Yönetimi - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN  

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sağlık Yönetimi Bölümü’nde açık bulunan bir (1) Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde 1(bir) adet öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri:  15 Temmuz -05 Ağustos 2014 (Saat: 17.00)

Adaylarda aranan özellikler:
• Uzman Hekim olmak
• İşletme alanında yüksek lisans sahibi olmak
• Hastane yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak 

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, tıpta uzmanlık belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL
Rektörlük: 0212 311 71 39 – 0212 311 76 92