İletişim Fakültesi / Televizyon Haberciliği ve Programcılığı - Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz İletişim Fakültesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü'nde açık bulunan Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır.
İlan Başvuru Tarihleri: 23 Temmuz 2014 – 11 Ağustos 2014 (Saat:17.00)

Adaylarda aranan özellikler:
Doktorasını İletişim ve doçentliğini İletişim Bilimleri alanından almış olmak.

Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doçentlik belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Rektörlüğe teslim edeceklerdir.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Rektörlük: 0212 311 71 39 – 0212 311 76 92