SEÇBİR Konuşmaları-50: Eğitimde İnanç Özgürlüğü

güncelleme: yayınlama:

Tarih: 9 Mart 2016, Çarşamba
Saat: 17.00-18.30
Yer: santralistanbul Kampüsü, E2-302

Konuşmacılar: 
Mine Yıldırım (İnanç Özgürlüğü Girişimi)
Doğan Bermek (Alevi Düşünce Ocağı)
Mehmet Emin Üçbağlar (Ateizm Derneği)

Bu konuşmada, Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi Projesi kapsamında Eylül 2015'te yayınlanan Türkiye'de İnanç Özgürlüğü Hakkı İzleme Raporu'nun din/inanç özgürlüğü ve eğitim hakkının kesişiminde tespit ettiği meseleler ortaya koyulacak. Devlet, ebeveynler, öğretmen ve çocuğun paydaş olduğu bu çok boyutlu alanda uluslararası insan hakları yükümlülükleri ve AİHM kararları ışığında Türkiye'de nasıl ilerleme kaydedilebileceği tartışmaya açılacaktır.

SEÇBİR Konuşmaları dizisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) tarafından düzenlenmektedir.

www.secbir.org

Mine Yıldırım:
Mine Yıldırım, Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi proje yöneticisidir. “Uluslararası Hukukta Din veya İnanç Özgürlüğünün Kollektif Boyutu ve Bulguların Türkiye’ye Uygulanması” başlıklı doktora çalışmasını Finlandiya’da Åbo Akademi’de tamamladı. Uluslararası akademik dergilerde inanç özgürlüğü üzerine yayınları bulunan ve İnanç Özgürlüğü Girişimi’nin kurucusu olan Yıldırım, inanç özgürlüğü alanında çeşitli ulusal ve uluslararası kurumların projelerinde danışmanlık yaptı. Araştırma alanları arasında din-devlet ilişkisi ve inanç özgürlüğü, azınlık hakları, çocuğun inanç özgürlüğü, uluslarası insan hakları koruma mekanizmalarının etkinliği bulunmaktadır.

Doğan Bermek:
Doğan Bermek, Türkiye Üstün Yetenekli Çocukları Eğitim Vakfı (TÜYÇEV) ve Cem Vakfı’nın kurucularındandır. Yüksek lisansını Mimarlık alanında tamamladıktan sonra çeşitli akademik ve ticari faaliyetlerde bulundu. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda sivil toplum projesinde görev aldı. 2005-2014 arasında Alevi Vakıfları Federasyonu başkanlığı yapan Bermek, 2015’ten beri Alevi Düşünce Ocağı başkanıdır.  

Mehmet Emin Üçbağlar:
Mehmet Emin Üçbağlar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamladı. 2004'ten beri İstanbul'da serbest avukatlık yapmakta olan Üçbağlar, Ateizm Derneği'nin resmi avukatlığını yürütmektedir.