Mühendislik Fakültesi / Bilgisayar Mühendisliği - Öğretim Görevlisi Bilim Sınavı Sonucu

güncelleme: yayınlama:

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BİLİM SINAVI SONUCU
 (15 Ağustos 2014 Tarihinde Yapılan Sınav)

İlan Numarası: 21733

Yapılan bilim sınavı sonucunda; Uzay Çetin Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanmıştır.