Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Matematik - Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN,

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde Matematik Bölümü’nde açık bulunan Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde ve aşağıda belirtilen şartlarda 01 Şubat 2015 tarihi itibariyle (bir) adet öğretim üyesi alınacaktır. 

İlan Tarihi :  10 Aralık – 24 Aralık 2014 (Saat:17:00)

Adaylarda Aranan Özellikler:
Adayların, doktorasını Matematik bilim alanında tamamlamış olmaları, doçentliğini Fen Bilimleri ve Matematik temel alanından almış olmaları ve geometri alanında araştırmalar yapmış/yapıyor olmaları gerekmektedir. 

Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi “Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu”nu özgeçmişlerini, Doçentlik Başarı Belgesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını dört (4) takım olarak başvuru dilekçelerine ekli olarak başvuru süresi içinde Rektörlüğe teslim edeceklerdir.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Rektörlük: 0212 311 71 39 – 0212 311 76 92