İşletme Fakültesi / Ekonomi - Profesör

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde açık bulunan Profesörlük kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde ve aşağıda belirtilen şartlarda 01 Şubat 2015 tarihi itibariyle (bir) adet öğretim üyesi alınacaktır. 

İlan Tarihi :  10 Aralık - 24 Aralık 2014 (Saat:17:00)

Adaylarda aranan özellikler:
Adayların Ekonomi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev ve araştırmalar yapmış olması gerekmektedir.

Profesörlüğe başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını altı (6) takım olarak başvuru dilekçelerine ekli olarak başvuru süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İstanbul

Rektörlük: 0212 311 71 39 – 0212 311 76 92