İşletme Fakültesi / İşletme Enformatiği - Profesör

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz İşletme Fakültesi, İşletme Enformatiği Bölümü’nde açık bulunan Profesörlük kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde ve aşağıda belirtilen şartlarda 01 Şubat 2015 tarihi itibariyle (bir) adet öğretim üyesi alınacaktır. 

İlan Başvuru Tarihleri: 12 Aralık 2014-26 Aralık 2014 ( Saat: 17:00)

Adaylarda aranan özellikler:
Adayların Yönetim Bilişim Sistemleri (veya Bilişim Yönetimi) Anabilim dalında, Yönetim Bilgi Sistemleri, e-ticaret, Bilgisayar Ağları ve İşletme Veri İletişimi, Kurumsal Kaynak Planlaması(ERP), Sistem Analizi ve Tasarımı, Yönetim Destek Sistemleri, Karar Destek Sistemleri gibi konularda öğretim üyesi olarak görev ve araştırmalar yapmış olması gerekmektedir.

Profesörlüğe başvuracak adaylar, özgeçmişlerini, doçentlik başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını altı (6) set olarak başvuru dilekçelerine ekli olarak başvuru süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydan gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Rektörlük: 0212 311 71 39 – 0212 311 76 92