Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu / Turizm ve Otel İşletmeciliği - Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 

Üniversitemiz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nde açık bulunan 1 (bir) Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde ve aşağıda belirtilen şartlarda 01 Şubat 2015 tarihi itibariyle (bir) adet öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Tarihi :  18 Aralık – 08 Ocak 2015 (Saat: 17.00)

Adaylarda Aranan Özellikler:
Turizm İşletmeciliği veya İşletme anabilim dalında doktora eğitimini tamamlamış olmak

Turizm alanında yayın ve araştırmalar yapmak tercih sebebidir.

Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi “Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu”nu özgeçmişlerini, Doçentlik Başarı Belgesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını dört (4) takım olarak başvuru dilekçelerine ekli olarak başvuru süresi içinde Rektörlüğe teslim edeceklerdir.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Rektörlük: 0212 311 71 39