Sivil Havacılık Yüksekokulu / Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Sivil Havacılık Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü’nde açık bulunan 1 (bir) Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde, 1 Şubat 2015 tarihi itibari ile göreve başlamak üzere  öğretim üyeleri alınacaktır. 

İlan Tarihi:  19 Aralık 2014-5 Ocak 2015 (Saat: 17.00)                    

Adayların aşağıdaki paragrafta belirtilen koşulları sağlaması beklenmektedir: 
Sivil Havacılık Yönetimi Anabilim Dalından veya yurt dışındaki üniversitelerin bu alana eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş programlarından birinden doktora diplomasına sahip olmak veya Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programından veya yurt dışındaki üniversitelerin bu alana eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş programlarından lisans ve İşletme, Yönetim veya Endüstri Mühendisliği alanlarından birinden doktora diplomasına sahip olmak.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurt dışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.  

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Rektörlük: 0212 311 71 39 – 0212 311 76 92