Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

Adaylarda Aranan Özellikler:                                                                                                                                                     

Turizm İşletmeciliği veya İşletme anabilim dalında doktora eğitimini tamamlamış olmak.

Turizm alanında yayın ve araştırmalar yapmak tercih sebebidir.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK  denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Rektörlük Ofisi’ne teslim edeceklerdir.  

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü

santralistanbul Kampüsü

Kazım Karabekir Cad. No:2/13

Eyüp-İSTANBUL

Rektörlük: 0212 311 71 39- 0212 311 76 92