UFUK2020-FEUTURE: AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği Projesi

güncelleme: yayınlama:

Açılış Konferansı

Tarih: 26 Mayıs 2016
Saat: 15.00-19.30 
Yer: santralistanbul Kampüsü, ÇSM-404 

UFUK2020-FEUTURE: AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği Projesi (FEUTURE: The Future of EU-Turkey Relations: Mapping Dynamics and Testing Scenarios) İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü tarafından düzenlenmektedir.

FEUTURE (AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği) projesi, AB-Türkiye ilişkileri anlatılarını, değişimin dinamiklerini, gelecek için olası senaryoları ve tüm bu faktörlerin AB-Türkiye ilişkileri, bölgesel ve küresel boyutta getirebileceği siyasal çıkarımları inceleyecektir. İleriye dönük bir bakışla, FEUTURE, AB’nin dış çevresine odaklanan bir bilgi tabanı oluşturarak, güçlü göstergelere dayanan araştırmaların sonunda, AB -Türkiye ilişkilerinin ilerideki yörüngesi, orta ve uzun vadedeki senaryoları hakkında bulgular sunacaktır. 

Projede AB-Türkiye ilişkilerinin geçerli (genelde kabul gören) altı tematik boyutu ele alınarak, dört değişik düzey açısından incelenecektir: AB, Türkiye, komşu bölgeler ve küresel boyut.

AB-Türkiye ilişkilerinin genel ilerlemesi ile en yakından ilişkili boyut olan siyasal boyuta odaklanacak olan araştırma, Türkiye’nin siyasal gelişmesi ve performansının sıkça olarak AB Türkiye ilişkilerinizdeki ilerleme ile bağlantılandırılmış ve Türkiye’nin AB ‘ye katılımındaki başarı veya duraksamaları haklı göstermek için kullanıldığını göz önünde tutacaktır. Aynı söylemlerle, Türkiye’nin demokratikleşmesindeki geçici aksaklıkların Avrupa ile bütünleşme yolundaki durağanlıklarla bağlantılı olarak nasıl yorumlandığına da bakılacaktır.

Projenin ekonomik boyutu Türkiye ile AB arasındaki ekonomik bağlara odaklanarak, söz konusu bağların gerek iki tarafın ekonomik performansı gerek komşu bölgeler ve küresel piyasalarla olan ilişkilerden ve koşullardan nasıl etkilendiğini inceleyecektir.

Güvenlik boyutunda ise Türkiye’nin NATO üyeliğinin  (Antlaşmanın ikinci büyük askeri gücü) gerek AB-Türkiye ilişkilerinin, gerekse AB-NATO ilişkilerine olan önemli etkileri çalışılacak, ayrıca Türkiye’nin bölgede bağımsız bölgesel bir askeri güç olmak konusundaki çabalarının AB ile olan güvenlik ilişkilerine olası yansımaları araştırılacaktır. Bu olgulara paralel olarak, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin AB ve Türkiye’nin komşu bölgelerle ve Rusya ve ABD gibi önemli küresel güçlerle olan bağlantıları nasıl etkilediği de göz ardı edilmeyecektir.

Enerji boyutu, Türkiye’nin konumunun AB için gittikçe önem kazanan enerji kaynaklarının ve güzergâhlarının çeşitlendirilmesi arayışındaki ve güzergâhları i önemli rolü göz önünde tutularak, Türkiye’nin orta vadede AB’nin Güney kanadının ortasında kritik bir enerji dağıtım merkezi ve güvenli bir enerji koridoru haline gelerek böylece AB’nin enerji güvenliğine olası katkıları üzerinde durulacaktır.

Göç boyutuna gelince, proje Türkiye ve AB arasında gidip gelen nitelikli (vasıflı) göç akımlarının, yasadışı göçmenlerin Türkiye’den AB’ye transit geçişleri ve Türkiye ile AB’nin iltica politikalarının oluşumu (gelişmesi) ve bütün bu etkenlerin AB- Türkiye ilişkilerinin kapsamını geniş bir bakış açısıyla nasıl etkilediğine odaklanacaktır. Son olarak, araştırmanın kimlik boyutu da kimliklerin gerek Türkiye’deki, gerek AB’deki aktörler tarafından nasıl algılandığı konusunu da inceleyecektir.

UFUK 2020 AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği (FEUTURE), AİA (İtalya), Köln Üniversitesi Almanya (koordinatör), CİDOB (İspanya), ELİAMEP (Yunanistan) METU, EDAM, Koç Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, DİİS (Danimarka), ACPSS (Mısır), CİFE (Fransa) ve MERİ (Erbil, Kuzey Irak) gibi ortakların yer alacağı bir Konsorsiyum tarafından yürütülecek geniş kapsamlı bir proje olacaktır.


Konferansa katılmak için asli.aydin@bilgi.edu.tr adresine mesaj gönderilmesi gerekmektedir.


PROGRAM:

15.00 – 15.30      Açılış  
Prof. Mehmet Durman (Rektör, İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Nathalie Tocci (Scientific Coordinator, Wolfgang Wessels, Project Coordinator)

15.30 – 16.30      Keynote Speech
Rauf Engin Soysal (Avrupa Birliği Bakanliği Müsteşari Büyükelçi)

16.30 – 16.45      Kahve Arası

16.45 – 18.00      FEUTURE Scenarios
Moderatör: Funda Tekin (Project Director, CETEUS, University of Cologen, CIFE)
Konuşmacılar: Nathalie Tocci (Scientific Coordinator and Co-Leader of Work Package 1, (IAI))

Comments from the FEUTURE Advisory Board:
Andrew Duff (Visiting Fellow, European Policy Centre; Liberal MEP 1999-2014)
Nilgün Arisan Eralp (EU Director, Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV))
Prof. Dr. Ronald H. Linden (University of Pittsburgh)

18.00 – 18.15      Kahve Arası

18.15 – 19.30      History of EU-Turkey Relations / Narratives
Moderatör: Senem Aydin-Düzgit (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 
Konuşmacılar: Wolfgang Wessels (Project Coordinator and Co-Leader of Work Package 1(University of Colgone); Atila Eralp (METU))

Comments from the FEUTURE Advisory Board:
Ofra Bengio (Senior Research Fellow, Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies)
Prof. Dr. Meltem Müftüler-Bac (Jean Monnet Chair at Sabanci University, Faculty of Arts and Social Sciences, European Studies, Istanbul)
Albert Rohan (Rapporteur of the Independent Commission on Turkey)