Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Ergoterapi - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Ergoterapi Lisans Programı’nda açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak iki (2) öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 13.01.2015-27.01.2015 (saat:17:00)

Adaylarda aranan özellikler:
“Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” veya “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” Bölümü mezunu olmak 

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK  denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.  

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Müdürlüğü
Dolapdere Kampüsü 
Hacıahmet Mahallesi
Pir Hüsamettin Sokak No:20
34440 Beyoğlu İstanbul

Yüksekokul Müdürlüğü : 0212 311 5139