İletişim Fakültesi / İletişim ve Tasarım Yönetimi - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 

Üniversitemiz İletişim Fakültesi İletişim ve Tasarım Yönetimi Programı'nda  açık bulunan 1 (bir)  Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak ve aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde atama yapılacaktır. 

İlan Başvuru Tarihleri: 19 Ocak – 2 Şubat 2015 (Saat: 17:00)

Adaylarda aranan özellikler:
• Radyo-Televizyon-Sinema Anabilim Dalında doktora derecesine sahip olmak,
• Kamusal alan, medya ekonomi politiği alanlarında çalışmalar yapmış olmak ve bu alanlarda üniversitelerde ders vermiş olmak tercih nedenidir.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İletişim Fakültesi Dekanlığı
santralistanbul Kampüsü
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Caddesi No:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Fakülte Dekanlığı: 0212 311 75 51 / 0212 311 77 10