Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu / Gastronomi ve Mutfak Sanatları - Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 

Üniversitemiz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde açık bulunan 1 (bir) Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde ve aşağıda belirtilen şartlarda öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Tarihi :19 Ocak - 02 Şubat 2015 (Saat: 17.00)

Adaylarda Aranan Özellikler:

Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Turizm İşletmeciliği anabilim dallarında lisans veya doktora eğitimini tamamlamış olmak Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Turizm İşletmeciliği alanında doçentliğini almış olmak

Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi “Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu”nu özgeçmişlerini, Doçentlik Başarı Belgesi ile Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan dosyalarını dört (4) takım olarak başvuru dilekçelerine ekli olarak başvuru süresi içinde Rektörlüğe teslim edeceklerdir.

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Rektörlük: 0212 311 71 39/021 311 76 92