Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu / Gastronomi ve Mutfak Sanatları - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 

Üniversitemiz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde açık bulunan 1 (bir) Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde ve aşağıda belirtilen şartlarda 1 (bir) adet öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Tarihi :   19 Ocak - 02 Şubat 2015 (Saat: 17.00)

Adaylarda Aranan Özellikler: 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Turizm İşletmeciliği anabilim dallarında lisans veya doktora eğitimini tamamlamış olmak

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK  denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Rektörlük Ofisi’ne teslim edeceklerdir.  

 Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü
santralistanbul Kampüsü
Kazım Karabekir Cad. No:2/13
Eyüp-İSTANBUL

Rektörlük: 0212 311 71 39- 0212 311 76 92