Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi / Karşılaştırmalı Edebiyat - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat  Bölümü Lisans Programı’nda açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 28 Ocak – 11 Şubat 2015 (Saat: 17:00)

Adaylarda aranan özellikler:

Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalında doktora derecesine sahip olmak, Karşılaştırmalı Edebiyat alanında çalışmalar yapmış ve üniversitelerde ders vermiş olmak tercih nedenidir.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK  denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Fakülte Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.  

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığı
santralistanbul Kampüsü
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Caddesi
No: 2/13
Eyüp-İSTANBUL

Fakülte Dekanlığı: 0 212 311 77 97 / 0 212 311 76 01