BİLGİ, Etik ve İtibar Derneği (TEİD) üyesi oldu.

güncelleme: yayınlama:

İstanbul Bilgi Üniversitesi, TEİD (Etik ve İtibar Derneği) üyesi oldu. 

 2010’da kurulan Etik ve İtibar Derneği (TEİD), iş etiğinin Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şirketlerin yazılı kültürünün temel taşı haline gelmesi hedefiyle yol alıyor. TEİD, üyelerine bir iş etiği politikası oluşturma ve uygulamada yardım ve rehberlik etmekle kalmayıp, şirket etik değerlerinin şirketin tüm idari ve ticari fonksiyonları tarafından benimsenmesi, bir iş yapma biçimi haline getirilmesini sağlamakta destek veriyor.

Bu prestijli derneğin kurumsal üyesi olan ilk üniversite ise İstanbul Bilgi Üniversitesi oldu.