Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu / Uluslararası Perakende Yönetimi - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Perakende Yönetimi Lisans Programın’nda açık bulunan bir (1) Yardımcı Doçentlik  kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır.

 İlan Başvuru tarihleri: 26 Şubat  2015- 12 Mart  2015  (Saat: 17.00)

Adaylarda aranan özellikler: 
• Adayların, İşletme alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olması tercih nedenidir. 
• Adayların, Uzmanlık alanlarının Üretim Yönetimi ve Pazarlama olması tercih nedenidir.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK  denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu’na teslim edeceklerdir.  

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Dolapdere Kampüsü
Hacı Ahmet Mahallesi
Pir Hüsamettin Sokak No: 20
34440 Dolapdere- Beyoğlu İstanbul

Yüksekokul Müdürlüğü: 0212 311 50 00 /0212 311 51 18