Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde açık bulunan Yardımcı Doçentlik kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi 1 (bir) adet öğretim üyesi alınacaktır.

İlan Başvuru Tarihleri: 02 Nisan-17 Nisan 2015                              

Adaylarda aranan özellikler:
Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Fizik alanından mezun ve aynı alanlarda doktora derecesine sahip olmak, Organik Elektronik, Organik Solar Cell, Organik Alan Etkili Transistörler (OFET) üzerinde çalışmalar yapmış/yapıyor olmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4 (dört) takım halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’na teslim edeceklerdir.  

Eksik evrakla yapılan, süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
santralistanbul Kampüsü
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Caddesi
No: 2/13
Eyüp-İSTANBUL

Fakülte Sekreterliği: 0212 311 78 33 /0212 311 77 24