Meslek Yüksekokulu / Mimari Restorasyon - Yardımcı Doçent

güncelleme: yayınlama:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı'nda açık bulunan bir (1) Yardımcı Doçentlik kadrosuna kadrosuna 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na tabi olarak daimi statüte öğretim üyesi alınacaktır.

 İlan Başvuru tarihleri: 13.04.2015 – 30.04.2015 (Saat: 17.00)

Adaylarda aranan özellikler: 
Sanat Tarihi anabilim dalında doktora yapmış olmak ve Mimari restorasyon alanında tecrübe sahibi olmak

Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu’nu, özgeçmişlerini, doktora belgelerini, (yurtdışından alınmış diplomaların YÖK denklikleri) ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyalarını 4(dört) set halinde başvuru dilekçelerine ekli olarak süresi içinde Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular ve postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru Adresi:
İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Kuştepe Kampüsü
Meslek Yüksekokulu
İnönü Cad. No: 6
Kuştepe 34387 Şişli / İstanbul

Tel: 0 212 311 64 73